Har du gått på VRG?…

…välkommen till VRG Alumni!

Besök oss även gärna på Facebook och Linkedin

Mentorföretag

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm

Vill du bidra till en bättre skola? Ser du potential i unga entreprenörer och deras framtid?

Här är din möjlighet att lära känna och handleda en liten grupp elever under deras gymnasietid. Tidsmässigt är din insats begränsad, men för eleverna blir mervärdet i form av verklighetsanknytning desto större. Eleverna använder ditt företag som praktiskt exempel i årskurs 2, för att sedan i årskurs 3 kunna utföra en uppgift som bidrar till ditt företags verksamhet.

Årskurs 2 HT Personal och organisation – hur jobbar mentorföretaget med HRM och ledarskap? Tidsåtgång: 2-3 h
Årskurs 2 VT Marknadsföring – hur jobbar mentorföretagen med segmentering, hur tänker man kring kommunikationskanaler? Tidsåtgång: 2-3 h

 

Årskurs 3 HT Eleverna utför ett projekt åt mentorföretaget som man gemensamt kommer överens om. Exempel på projekt kan vara att utarbeta ett förslag på t ex en CSR-policy, göra en fördjupad kundanalys eller andra uppgifter som tar tid i anspråk från den dagliga verksamheten. Tidsåtgång: 5-6 h
Årskurs 3 VT Handledning kring elevernas UF-företag, feedback på elevernas affärsplan. Tidsåtgång: 5-6h

Tidsåtgång totalt över 2 år: 14-18h

Under hösten 2015 sjösatte vi vårt mentorföretagprogram. Eleverna och våra företag har hittills hunnit träffas tre gånger och diskuterat frågor kring ledarskap och marknadsföring. Både företag och elever talar om utbytet i mycket positiva ordalag. Vi lärare kan se att elevernas engagemang och förståelse för företagsekonomiska frågor ökar tack vare kontakten med våra mentorföretag.

Vi fortsätter med mentorföretagsverksamheten i höst och söker därför totalt 14 st företag som vardera tar emot 4-5 ekonomelever som går i årskurs 2.

Vår vision: Ekonomiprogrammet VRG Djursholm
I en dynamisk och kreativ inlärningsmiljö, med kompetenta och coachande lärare och med skolans gedigna nätverk får elever på Ekonomiprogrammet, utifrån sin egen passion, driva sitt eget lärande genom varierade arbetsmetoder som fokuserar på processen lika mycket som resultatet.

Mentorföretag läsåret 2015/2016

unnamed (3)unnamed (1)unnamed (1)logo-highresunnamed (5)mathem-se_neg_bakgrund-300x176unnamedLoggaStartunnamed (2)Logga_tryckunnamed (4)SafeAid_500unnamedSynch_Logo_Color-vit-bakgrundunnamed (6)

Är du en tidigare VRG elev som skulle vilja hålla kontakten med dina gamla klasskamrater, skapa nya kontakter och/eller engagera dig i alumniföreningen – registrera dig då i vårt Alumninätverk nedan.

* indicates required