Du som söker till det Estetiska programmet på VRG Jarlaplan söker på samma sätt som till andra skolor. Det är Gymnasieantagningen i Stockholms län som handhar intagningen. De som sökt kallas sedan till färdighetsprov.

Alla som söker till Estetiskt Program, inriktningarna bild, dans, musik och teater, blir kallade till ett färdighetsprov. Din poäng på färdighets-provet multipliceras med 17 och läggs sedan ihop med den totala poängen från dina högstadiebetyg. Maximalt antal poäng är

680 (betyg + färdighetsprov)
Läs mer om antagning för respektive antagning här: