Arbetsprov för elever som söker Estetiska program med inriktning Bild och Form genomförs på samma sätt på följande skolor:

Viktor Rydberg Gymnasium
S:t Eriks Gymnasium
Kulturama Gymnasium
Södra Latins Gymnasium
Textila Gymnasiet

Här hittar du all information om bildprovet - Färdighetsproven BildForm 2015

Bildprovet lämnas in enligt nedan:

Första sökningen:
Inlämning tisdag den 10 mars kl.16:00-19:00
Utlämning sker torsdag den 12 mars kl.16:00-18:00.

Andra sökningen (omval):
Inlämning måndag den 18 maj kl.16:00-19:00
Utlämning tisdag den 19 maj kl.17:00-19:00.

Intagningen sker på grundval av ditt meritvärde från årskurs 9 och inlämnade och utförda arbetsprover.