Arbetsprov för elever som söker Estetiska program med inriktning Bild och Formgivning genomförs på samma sätt på följande skolor:

Viktor Rydberg Gymnasium
S:t Eriks Gymnasium
Kulturama Gymnasium
Södra Latins Gymnasium
Tillskärarakademiens gymnasium

Här hittar du all information om bildprovet:
Färdighetsprovens utformning 2016

Bildprovet lämnas in enligt nedan:

Första sökningen:
Inlämning måndag den 21 mars kl.16:00-18:00
Utlämning sker onsdag den 23 mars kl.16:00-18:00

Andra sökningen (omval):
Inlämning onsdag den 1 juni kl.16:00-18:00
Utlämning torsdag den 2 juni kl.16:00-18:00

Intagningen sker på grundval av ditt meritvärde från årskurs 9 och inlämnade och utförda arbetsprover.