Information kring proven för intaget år 2016 kommer under hösten 2015.