Färdighetsprov genomförs torsdag 5 mars samt fredag 6 mars.

För att anmäla dig till färdighetsprovet i dans ska du fylla i en bilaga och skicka till:
Viktor Rydberg Gymnasium
Kungstensgatan 6,
114 25 Stockholm

Länk till bilaga - Bilaga till ansökan Dans
Bilagan ska vara oss tillhanda tisdag 3 mars!

Så här går provet till för dig som söker på sång:

Provet består av tre kortare danspass i modernt, balett och jazz samt improvisation inom de tre  dansgrenarna. Efter avslutat danspass sker det en kort intervju med varje sökande samt information om det estetiska programmet dans. Provet tar ca 3,5 timma.