Färdighetsproven till dansinriktningen hålls…

För att anmäla dig till färdighetsprovet i dans ska du fylla i en bilaga och skicka till:

Viktor Rydberg Gymnasium
Kungstensgatan 6,
114 25 Stockholm

Länk till bilaga – Dans bilaga juni 2016
Bilagan ska vara oss tillhanda…
Obs! Denna bilaga är inte en ansökan, du söker online via Gymnasieantagningen.

Så här går provet till för dig som söker på sång:

Provet består av tre kortare danspass i modernt, balett och jazz samt improvisation inom de tre dansgrenarna. Efter avslutat danspass sker det en kort intervju med varje sökande samt information om det estetiska programmet dans. Provet tar ca 3,5 timma.