Färdighetsproven till musikprogrammet hålls torsdag 5 mars, fredag 6 mars, måndag 9 mars, tisdag 10 mars och onsdag 11 mars.

För att anmäla dig till färdighetsprovet ska du fylla i en bilaga och skicka till:
Viktor Rydberg Gymnasium,
Kungstensgatan 6
114 25 Stockholm

länk till bilaga - Bilaga till ansökan Musik
Bilagan ska vara oss tillhanda senast tisdag 3 mars!

 

Så här går provet till för dig som söker på sång:

1. Du framför en valfri sång.

2. Du får sjunga en obligatorisk sång:
För kärlekens skull
Du får ackompanjemang och juryn kan be dig sjunga sången i några olika tonarter.

3. Ett praktiskt rytm- och gehörsprov.

Så här går provet till för dig som söker på instrument:

1. Du framför ett valfritt stycke.

2. Du spelar ett obligatoriskt stycke.

Välj en av dessa:
Black Orpheus
Autumn leaves
Signed, sealed, delivered
Watermelon man

3. Ett praktiskt rytm- och gehörsprov.

FÖRBEREDELSE
Om du önskar förbereda dig inför provet finns det lokaler avsatta för detta.
Ta med noter till provtillfället, om du vill bli ackompanjerad. Har du en förinspelad bakgrund så går det också bra att ta med.