Färdighetsproven till musikprogrammet hålls…

För att anmäla dig till färdighetsprovet ska du fylla i en bilaga och skicka till:
Viktor Rydberg Gymnasium,
Kungstensgatan 6
114 25 Stockholm
Länk till bilaga – Musik bilaga juni 2016
Bilagan ska vara oss tillhanda senast…

Så här går provet till för dig som söker på sång:

1. Du framför en valfri sång.
2. Du får sjunga en obligatorisk sång:
Välj en av de tre svenska sångerna nedan. Sjung sången som det står i noten.
Sol, vind och vatten
Sommarlängtan
För kärlekens skull
Du får ackompanjemang och juryn kan be dig sjunga sången i några olika tonarter.

3. Ett praktiskt rytm- och gehörsprov.

Så här går provet till för dig som söker på instrument:

1. Du framför ett valfritt stycke.
2. Du spelar ett obligatoriskt stycke.
Välj en av dessa:
Beautiful love
Let´s Stay Together
What´s Going On

3. Ett praktiskt rytm- och gehörsprov.


FÖRBEREDELSE
Om du önskar förbereda dig inför provet finns det lokaler avsatta för detta.
Ta med noter till provtillfället, om du vill bli ackompanjerad. Har du en förinspelad bakgrund så går det också bra att ta med.