Mer information om antagning till läsår 2017/18 kommer senare under hösten 2016.

Så här går provet till för dig som söker på sång:

1. Du framför en valfri sång.
2. Du får sjunga en obligatorisk sång.
Du får ackompanjemang och juryn kan be dig sjunga sången i några olika tonarter.

3. Ett praktiskt rytm- och gehörsprov.

Så här går provet till för dig som söker på instrument:

1. Du framför ett valfritt stycke.
2. Du spelar ett obligatoriskt stycke.
3. Ett praktiskt rytm- och gehörsprov.

FÖRBEREDELSE
Om du önskar förbereda dig inför provet finns det lokaler avsatta för detta.
Ta med noter till provtillfället, om du vill bli ackompanjerad. Har du en förinspelad bakgrund så går det också bra att ta med.