Du som söker VRG Jarlaplan

Färdighetsproven till musikprogrammet hålls 4 juni.

För att anmäla dig till färdighetsprovet ska du fylla i denna bilaga och skicka senast den 26 maj till:
Viktor Rydberg Gymnasium,
Kungstensgatan 6
114 25 Stockholm

OBS! Det är sångerna här på hemsidan som gäller – av misstag skickades fel sånger ut i kallelsen.

Så här går provet till för dig som söker på sång:

1. Du framför en valfri sång.

2. Du får sjunga en obligatorisk sång. Välj en av dessa:
Huldrans sång
För Kärlekens skull
Empire state of mind

Du får ackompanjemang och juryn kan be dig sjunga sången i några olika tonarter.

3. Ett praktiskt rytm- och gehörsprov.

Så här går provet till för dig som söker på instrument:

1. Du framför ett valfritt stycke.

2. Du spelar ett obligatoriskt stycke.

Välj en av dessa:
Mercy, Mercy, Mercy
Black Orpheus
Life on Mars
Autumn leaves

Noter för dig som spelar saxofon:

Välj en av dessa:
Autumn leaves (Bb)
Autumn leaves (Eb)

Blue Bossa (Bb)
Blue Bossa (Eb)

Watermelon man (Bb)
Watermelon man (Eb)

3. Ett praktiskt rytm- och gehörsprov.

FÖRBEREDELSE
Om du önskar förbereda dig inför provet finns det lokaler avsatta för detta.
Ta med noter till provtillfället, om du vill bli ackompanjerad. Har du en förinspelad bakgrund så går det också bra att ta med.