Färdighetsproven genomförs, efter omval, den 3 juni.

För att anmäla dig till färdighetsprovet ska du fylla i en bilaga och skicka till:
Viktor Rydberg Gymnasium
Kungstensgatan 6
114 25 Stockholm .

Länk till bilaga – Teaterbilagajuni2015
Bilagan ska vara oss tillhanda senast 1 juni!

Färdighetsproven går till på följande vis:

1. En kort uppvärmning av röst och kropp.
2. Improvisation i grupp.
3. Uppspel av den förberedda monologen (du måste kunna den utantill) inför en jury bestående av teaterlärare på skolan. Välj en av texterna och tänk på följande när du arbetar med monologen:
– Vem är du?
– Var befinner du dig?
– Vem pratar du med?
4. Ett kort samtal

Här kan du hämta monologen – Monologtexter färdighetsprov Teater 2015