Färdighetsproven genomförs…

För att anmäla dig till färdighetsprovet ska du fylla i en bilaga och skicka till:
Viktor Rydberg Gymnasium
Kungstensgatan 6
114 25 Stockholm .
Länk till bilaga – Teater bilaga juni 2016
Bilagan ska vara oss tillhanda senast…
Färdighetsproven går till på följande vis:

1. En kort uppvärmning av röst och kropp.
2. Improvisation i grupp.
3. Uppspel av den förberedda monologen (du måste kunna den utantill) inför en jury bestående av teaterlärare på skolan. Välj en av texterna och tänk på följande när du arbetar med monologen:
– Vem är du?
– Var befinner du dig?
– Vem pratar du med?
4. Ett kort samtal
Här kan du hämta monologen – Monologer färdighetsprov Teater 2016