Alla som söker till Naturvetenskapsprogrammet med bildprofil blir kallade till ett färdighetsprov. Du kan maximalt få 100 poäng på färdighetsprovet och dessa läggs sedan ihop med den totala poängen från dina högstadiebetyg. Maximalt antal poäng är 440 (betyg + färdighetsprov).

OBS! informationen nedan avser endast sökande till VRG Odenplan.
Här hittar du info om antagning till VRG Djursholm.

Färdighetsprov bild

Här finns information om det färdighetsprov i bild som du kommer att kallas till om du sökt Naturvetenskapsprogrammet med bildprofil på Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan.

DATUM
Tid och datum meddelas i kallelsen som skickas ut efter sista ansökningsdatum.

PLATS
Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan, Frejgatan 30 (Hörnet Norrtullsgatan/Frejgatan).

FÄRDIGHETSPROV
Kom minst 15 minuter före utsatt tid och räkna med att provet tar två timmar.

Så här går provet till för dig som söker:

Färdighetsprovet består av två delar, Del 1 som du förbereder hemma och Del 2 som du genomför på plats.

Del 1 består av de tre deluppgifter, a-c, som finns nedan.

a) Ett tecknat självporträtt i tex blyerts, kol, tusch.

b) En målning i färg på temat ”resa” i valfri teknik, tex akryl, olja, tempera, akvarell eller blandteknik.

c) En skulptur/tredimensionell form i valfri teknik, tex lera, gips, papper, kartong, ståltråd, trä, textil eller blandteknik.

Sammanställ del 1 av färdighetsprovet på följande sätt

På maximalt 3 kartonger med format 50×70 cm monterar du dina teckningen, målningen och fotografierna från två håll av det tredimensionella arbetet. Skriv namn och adress på samtliga kartonger! Kartongerna skall vara samlade i en mapp som enkelt skall kunna öppnas och stängas. OBS! Målningar som inte är torra får inte lämnas in. Skulpturen får inte heller lämnas in, endast fotografier.

Del 2 består av en uppgift som genomförs på plats och leds av lärare från Viktor Rydberg gymnasium. Du blir kallad en viss tid och dag, se till att du är i god tid. Till detta tillfälle tar du med dig kartongerna med uppgifterna i del 1, dessa lämnas sedan kvar på skolan tillsammans med uppgiften i del 2. Räkna med att provet tar ca 2 timmar.
Juryn som bedömer ditt färdighetsprov består av bildlärare på Viktor Rydberg gymnasium.

Utlämning av färdighetsprov

I samband med kallelsen till inlämning av del 1 och genomförandet av del 2 får du även besked om när du kan hämta dina arbetsprover, i regel inom ett par veckor från provtillfället. Färdighetsprover som inte hämtats ut under den angivna tiden kastas.

Meritvärde

Det är meritvärdet som avgör din rangordning bland övriga sökande.  Ditt meritvärde räknas ut på följande sätt: Provpoäng + Betygsvärdet (summan av de 16 bästa betygen från åk 9). Provet poängsätts från 0-100. För att vara behörig måste du ha minst 50 provpoäng och lägst betyg C som slutbetyg i bild.

Förhinder?

Vid eventuella frågor eller vid förhinder kontakta Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan på tel 08-622 21 50, alternativt skicka ett e-mail till lena.andersson@vrg.se

Observera att du som inte kan vara med på det första färdighetsprovet inte automatiskt kommer att ges en ny chans i maj (d.v.s. efter perioden av ändringsval). Du måste själv kontakta VRG Odenplan för att få en ny tid (trots att ditt val, Naturvetenskapsprogrammet med bildprofil, finns kvar som val på ansökan).