Alla som söker till Naturvetenskapsprogrammet med musikprofil blir kallade till ett färdighetsprov. Du kan maximalt få 100 poäng på färdighets-provet och dessa läggs sedan ihop med den totala poängen från dina högstadiebetyg. Maximalt antal poäng är 440 (betyg + färdighetsprov). Den musikaliska inriktningen är främst mot pop/rock/jazz.

OBS! informationen nedan avser endast sökande till VRG Odenplan.
Här hittar du info om antagning till VRG Djursholm.

Färdighetsprov musik

Här finns information om de färdighetsprov i musik som du kommer att kallas till om du sökt Naturvetenskapsprogrammet med musikprofil på Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan.

Datum och tid
Datum och tid meddelas i kallelsen som skickas ut efter sista ansökningsdatum.
Provet tar ca 15 minuter men räkna med en viss väntetid innan det blir din tur.

Plats
Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan, Frejgatan 30 (Hörnet Norrtullsgatan/Frejgatan).

Så här går provet till för dig som söker:

1. Du framför en sång/ett musikstycke som du själv valt.

2. Du framför ett av de sånger/stycken du har fått skickat till dig i förväg. Dessutom kommer elbasister och trummisar att få spela något tillsammans med oss lärare.

3. I samband med färdighetsprovet görs en kortare intervju.

Skicka in noter med bilagan om du önskar bli ackompanjerad. Ta även med noter vid provtillfället.

Juryn består av musiklärare på Viktor Rydberg Gymnasium

Bilaga

Inför färdighetsprovet vill vi att du fyller i en bilaga där du berättar om dig själv och din bakgrund. Denna bilaga kommer du att få skickad till dig och vi vill att du tar den med dig vid provtillfället.

Meritvärde

Det är meritvärdet som avgör din rangordning bland övriga sökande. Ditt meritvärde räknas ut på följande sätt: Provpoäng + Betygsvärdet (summan av de 16 bästa betygen från åk 9). Provet poängsätts från 0-100. För att bli antagen så måste du ha betyget C i Musik från Högstadiet.

Förhinder?

Vid eventuella frågor eller vid förhinder kontakta Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan på tel 08-622 21 50.

Observera att du som inte kan vara med på det första färdighetsprovet inte automatiskt kommer att ges en ny chans i maj eller i juni (dvs efter perioden av ändringsval). Du måste själv kontakta VRG Odenplan för att få en ny tid (trots att ditt val, Naturvetenskapsprogrammet med musikprofil, finns kvar som val på ansökan).