Du som bor utomlands och är på väg att flytta hem till Sverige söker gymnasium på fri kvot, eftersom du inte kan söka på svenska betyg. Ta kontakt med intagningskansliet i Stockholm för att få information om hur du ska gå tillväga. Tag också kontakt med den VRG-skola som du vill söka till.

Det är Gymnasieantagningen Stockholms län som har hand om intagningen till gymnasieskolorna i Stockholms stad och alla andra kommuner i länet, förutom Norrtälje och Södertälje. Gymnasieantagningen Stockholms län hanterar även intagning till fristående gymnasieskolor.

http://www.gyantagningen.se/

E-postadress: gyantagningen@ksl.se Telefon: 08-123 20 120, telefontid måndag-torsdag kl. 9-11