Minecraft går ut på att man med hjälp av fyrkantiga block bygger saker, lite som en digital version av lego. Sedan en tid tillbaka spelar alla i elever i årskurs sju på Viktor Rydbergs samskola spelet på skoltid, eftersom det är en del av ett ämnesöverskridande projekt som spänner över ämnena kemi, fysik, biologi, samhällskunskap och svenska.Projektet går ut på att eleverna tillsammans ska bygga trivsam framtidsstad med klimatsmarta lösningar utifrån kunskaperna som de får på lektionerna.

– Syftet med projektet är att eleverna ska tvingas ta ställning i exempelvis olika miljöfrågor för att veta vad de ska bygga i spelet. Det skapar en lust att lära sig saker, säger Lena Brännström, lärare i NO och matematik. I spelet har eleverna byggt hus som bland annat har kärl för källsortering och elförsörjning via vind- och vattenkraft och solceller.

Se inslaget på SVT här

Frågor eller mer information? Kontakta charlotte.sandborg@vrg.se