På VRS lägger du en gedigen grund för studier på gymnasiet, samtidigt som du utvecklar din kreativa förmåga.  Att akademiska prestationer och kreativitet går hand i hand är en tanke som genomsyrar undervisningen på VRS. Därför kännetecknas undervisningen av en omväxlande och varierad pedagogik. Alla sinnen involveras i lärandet och vi uppmuntrar eleverna att utveckla sin kreativitet. 

De två högstadieskolorna drivs av Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor, som även driver tre gymnasieskolor. Skolledningarna har ett nära samarbete och utbyte, inte minst när det gäller pedagogisk utveckling.