Frånvaroanmälan

Observera att denna information endast gäller VRS!
För sjukanmälan till gymnasiet, klicka här och välj aktuell skola

Du kan göra frånvaroamälan genom att ringa eller genom att gå in på Schoolsoft. Logga in på Schoolsoft och välj mellan “Lektionsanmälan” eller “Sjukanmälan” längst ned i menyn till vänster (se bilden till höger). På “Lektionsanmälan” kan du anmäla frånvaro för enskilda lektioner, tex läkarbesök eller annat som endast rör del av dag. Under “Sjukanmälan” anmäler du en eller flera hela dagar.

Klicka här för att komma till frånvaroanmälan
Du kan också ringa telefonnummer: 08-622 21 21