Läsårsdata VRS Djursholm

Vårterminen 2016
11/1 Skolstart
Vecka 9 Sportlov
24/3 Studiedag
Vecka 13 Påsklov
6/5 Kristihimmelfärd
6/6 Nationaldag
9/6 Sommaravslutning åk 7 och 8
10/6 Sommaravslutning åk 9 

Höstterminen 2016
Skolstart 22/8
Studiedag 3/10
Höstlov vecka 44 (31/10 – 4/11)
Avslutning åk 8 20/12
Avslutning åk 7 och 9 21/12

Vårterminen 2017
Skolstart 10/1
Idrottsdag 3/2
Sportlov vecka 9 (27/2-3/3)
Studiedag 16/3
Påsklov vecka 15 (10/4-17/4)
Lovdag 1/5
Studiedag 17/5
Lovdagar 25-26/5 (kristi himmelfärd)
Lovdag 6/6 (nationaldag)
Avslutning åk 7 och 8 14/6
Avslutning åk 9 15/6

Med reservation för ändringar