Avancerade och fördjupade studier i engelska
Viktor Rydbergs Samskola har fått tillstånd av Skolverket att bedriva spetsutbildning i engelska från ht 2013. För närvarande går 72 elever i årskurs 7 och 8 spetsutbildningen hos oss. Detta innebär att eleverna får utökad undervisning i engelska. Dessutom erbjuder vi en stimulerande miljö där engelskundervisningen håller en högre studietakt och har ett fördjupat innehåll. Att kunna behärska engelska på en avancerad nivå är till stor fördel i dagens internationella samhälle, både privat, för studier samt framtida arbetsliv.

Arbetssätt och pedagogik
Det pedagogiska upplägget kommer att vara både projektinriktat inom undervisningsgruppen men även med stor möjlighet till individuell fördjupning. Vi vill erbjuda en hög akademisk utbildning som är förberedande för studier både på gymnasiet, högskola och universitet. Det är väsentligt att elevernas kunskaper och färdigheter säkerställs. Vi vill vara säkra på att eleverna har de grundläggande förmågorna och kvaliteterna som krävs för att kunna utvecklas genom problembaserad inlärning. Syftet med problembaserat lärande och projektarbete är att arbeta med verkliga situationer av mer komplicerad natur.

Eleverna kommer att få stora möjligheter att utveckla sin kreativitet, använda digitala verktyg, samt skapa internationella kontakter. Spetsutbildningen i engelska på VRS kommer att samarbeta med spetsutbildningen i engelska på Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm som tillhör samma campus och delar lokaler. Lärarna som undervisar har lång undervisningserfarenhet samt behörighet i engelska för både högstadiet och gymnasiet.

Vi upplever att det är av vikt att undervisningen känns relevant och meningsfull, därför kommer en del av undervisningen att innefatta verklighetsanpassade projekt inom historia och samhällskunskap. Det kan vara projekt som berör dödsstraffet i USA och världen, presidentval i den engelsktalande världen men också olika skönlitterära projekt.. Urval av material, texter, tv-klipp m.m. ska vara så autentiska som möjligt och motsvara engelsktalande elevers nivå.

Spetsundervisningen kommer även att fokusera på individuella utmaningar. Vi ser en möjlighet att fördjupa och bredda elevernas kunskaper inom t.ex. skriftlig framställning så den kommer närmre de texttyper och uppgifter som förekommer i svenskundervisningen. Dessa skriftliga uppgifter kan innefatta argumenterande texter, debattinlägg, krönikor samt CV och ansökningsbrev.

Alla elever på Viktor Rydbergs Samskola har tillgång till varsin dator. Detta möjliggör och förenklar individuella arbetssätt samt ger tillgång till arbetsmaterial av autentisk karaktär. Elevdatorerna förenklar också möjligheten att ha kontakt med elever på andra skolor i den engelsktalande världen. Möjligheterna till gemensamma projekt där lärare och elever möts och har ett utbyte via bloggar och andra digitala ytor är stora.

Om du tycker att spetsutbildningen låter intressant och något som passar dig, är du mer än välkommen att besöka vårt Öppet hus. Där har du möjlighet att träffa lärarna i engelska, vår rektor samt få veta mer om Viktor Rydbergs Samskola, spetsutbildningen och ansökningsprocessen.

Intresseanmälan
Är du intresserad av att söka till spetsutbildningen på VRS? Här kan du anmäla ditt intresse. (senast 22/1 2016)
Mer information om antagning finns i menyn till vänster.

Kontakt
Kontakta ansvarig lärare för spetsubildningen, Britt Nordahl Roos, om ni har ytterligare frågor eller funderingar.
britt.nordahlroos@vrg.se