Avancerade och fördjupade studier i engelska

Viktor Rydbergs Samskola har fått tillstånd av Skolverket att bedriva spetsutbildning i engelska från ht 2013.
Detta innebär att eleverna får utökad undervisning i engelska samt möjlighet att läsa engelska motsvarande år 1 på gymnasiet.

Vi erbjuder en stimulerande miljö där engelskundervisningen håller en högre studietakt och har ett fördjupat innehåll.
Att kunna behärska engelska på en avancerad nivå är till stor fördel i dagens internationella samhälle, både privat, för studier samt framtida arbetsliv.

Betyg och bedömning

För spetsutbildningens elever skall högstadiets kurser i engelska vara avklarade i åk 8, för att bereda tid så eleverna ska kunna läsa Gymnasiekursen En 5 under åk 9. Innehåll och bedömning är helt enligt engelskans kursplan, därmed sker undervisningen helt i enlighet med Lgr 11.

Eleverna följer ordinarie timplan som övriga elever på VRS förutom att engelskämnet är förstärkt. Engelskundervisningen kommer att förstärkas ytterligare genom att eleverna får möjlighet att exponeras för språket, t.ex. genom en föreläsning eller att ett visst moment i samarbete med annat ämne genomförs på engelska.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att söka till spetsutbildningen på VRS? Här kan du anmäla ditt intresse. (senast 27/1)
Mer info om antagning finns i menyn till vänster.

Kontakt

Kontakta ansvarig lärare för spetsubildningen, Britt Nordahl Roos, om ni har ytterligare frågor eller funderingar.

britt.nordahlroos@vrg.se