Ansökningsprocess
Alla skolor som har blivit godkända att få bedriva spetsutbildning är riksrekryterande, dvs. elever från hela Sverige är välkomna att ansöka. På VRS Djursholm välkomnar vi alla som har minst betyget E i ämnet engelska från årskurs 6 samt genomför antagningsproven att ansöka. Ansökningstester och intervjuer används för att kunna utvärdera de sökandes kunskaper och färdigheter.

De faktorer som bedöms och utvärderas är följande:
– Elevernas tidigare kunskap och kompetens; betyg från år 6 och IUP.
– Elevernas motivation att gå och fullfölja spetsutbildningen.
– Elevernas förmåga att uppfylla de fördjupade studierna och den högre studietakten.

Antagningsproven omfattar läsförståelse, en uppsats samt en intervju på engelska.
Antagningsproven är planerade till torsdag 29/1 samt fredag 30/1 på Viktor Rydbergs Samskola i Djursholm.
OBS! Ändrat datum med anledning av Nationellt prov i Svenska den 2/2.

Anmäl ditt intresse senast fredag 23/1 här.

Vi skickar sedan en inbjudan till dig med datum och tid för antagningsproven. Du kommer att få besked senast den 6/2 om du blir antagen till spetsutbildningen.
Blir du inte antagen till spetsutbildningen kan du söka till VRS fram till och med den 12/2 (prel.) här.