Arbetssätt och pedagogik

Eleverna kommer att få stora möjligheter att utveckla sin kreativitet, använda digitala verktyg, samt samarbeta med internationella skolor både skriftligt och muntligt. Spetsutbildningen i engelska på VRS kommer att samarbeta med spetsutbildningen i engelska på Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm som tillhör samma campus och delar lokaler. Lärarna som skall undervisa har lång undervisningserfarenhet samt behörighet i engelska för både högstadiet och gymnasiet.

Det pedagogiska upplägget kommer att vara både projektinriktat inom undervisningsgruppen men även med stor möjlighet till individuell fördjupning.  Vi vill erbjuda en hög akademisk utbildning som är förberedande för studier både på gymnasiet, högskola och universitet. Det är väsentligt att elevernas kunskaper och färdigheter säkerställs. Vi vill vara säkra på att eleverna har de grundläggande förmågorna och kvaliteterna som krävs för att kunna utvecklas genom problembaserad inlärning. Syftet med problembaserat lärande och projektarbete är att arbeta med verkliga situationer av mer komplicerad natur.

Vi upplever att det är av vikt att undervisningen känns relevant och meningsfull,  därför kommer en stor del av undervisningen att innefatta verklighetsanpassade projekt inom historia och samhällskunskap. Det kan vara projekt som berör dödsstraffet i USA och världen, relevanta presidentval i den engelsktalande världen men också olika historiska projekt. Urval av material, texter, tv-klipp m.m. ska vara så autentiska som möjligt och motsvara engelsktalande elevers nivå.

Spetsundervisningen kommer även att fokusera på individuella utmaningar. Vi ser en möjlighet att fördjupa och bredda elevernas kunskaper inom t.ex. skriftlig framställning så den kommer närmre de skriftliga texttyper och uppgifter som förekommer i svenskundervisningen. Dessa skriftliga uppgifter kan innefatta argumenterande texter, debattinlägg, krönikor samt CV och ansökningsbrev. Den högre engelsknivån i spetsgruppen bidrar till att ge eleverna förbättrade kunskaper inom, i första hand, ämnena svenska, historia och samhällskunskap. Engelskan bildar en länk mellan ämnena och språkinlärningen förstärks via ämnessamarbete.

Eleverna har tillgång till varsin dator som möjliggör och förenklar individuella arbetssätt samt tillgång till arbetsmaterial av autentisk karaktär. Elevdatorerna förenklar också möjligheten att ha kontakt med elever på andra skolor i den engelsktalande världen. Möjligheterna till gemensamma projekt där lärare och elever möts och har ett utbyte via bloggar, ämnesrum och chattar är stora.

Om du tycker att spetsutbildningen låter intressant och något som passar dig, är du mer än välkommen att besöka vår Öppet hus kväll onsdag 29/1. Där har du möjlighet att träffa lärarna i engelska, vår rektor samt få veta mer om Viktor Rydbergs Samskola, spetsutbildningen och ansökningsprocessen.