Vetenskap och konst går hand i hand på  Viktor Rydberg Gymnasium. Här får du en mycket bra förberedelse för vidare studier i Sverige eller utomlands, samtidigt som du utvecklar din kreativitet.

Utmärkande för Viktor Rydberg-gymnasierna är:

 • Hög studienivå
 • Kunniga och engagerade lärare
 • Lärarledda lektioner
 • Delar av undervisningen på engelska med infödda lärare
 • Projektarbeten
 • Stor variation i arbetssätt och pedagogik
 • Välutvecklad IKT-struktur för undervisning och kommunikation
 • Konstnärliga utryckssätt
 • VRG:s årliga musikal
 • Sport och idrott
 • Små skolor, med ca 500 elever
 • Trivsam och välordnad studiemiljö
 • Kvalitetssäkring genom regelbundna utvärderingar
 • Mycket goda resultat i externa och interna utvärderingar

Verksamhetsidé, Viktor Rydberg gymnasium:Att, utifrån en helhetssyn och med individen i centrum, förmedla utbildning på hög akademisk nivå och med konstnärlig kreativitet, med sikte på framtida studier och arbetsliv i Sverige och utomlands.