VRG Jalaplan har ett central läge vid Jarlaplan. Här får du stort utrymme att ägna dig åt konstnärlig utveckling, samtidigt som du förbereds för vidare akademiska studier. Här kan du studera på Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi, Estetiska programmet, inriktningarna bild och form, dans, musik och teater, eller på Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhälle. VRG Jarlaplan samarbetar med VRG Odenplan när det gäller valbara kurser, språkkurser och idrottsaktiviteter och kan därför erbjuda ett stort urval av kurser, men ändå behålla fördelarna av att vara en relativt liten skola.

På VRG Jarlaplan läser eleverna från våra tre olika program, alla teoretiska ämnen tillsammans i blandade grupper, vilket bidrar till ett kreativt och positivt klimat bland elever och lärare. En naturlig del av Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet är, parallellt med upplevelsebaserad undervisning, att få möta inspirerande föreläsare och göra intressanta studiebesök i syfte att förstå vår omvärld. På Estetiska programmet ges många tillfällen till möten med gästlärare och redovisningar inom inriktningarna, i form av konserter, utställningar, föreställningar och teaterpjäser.

VRG sätter varje år upp en musikal, som visas på någon av stadens teatrar. Uttagning till den sker genom audition, dit alla elever i årskurs tre från alla de olika programmen på VRG är välkomna att söka.

Unknown-3Skolledning: Biträdande rektor Anna Jaeger, Rektor Lisa Dahlberg samt Biträdande rektorer Mattias Bertilsson och Kajsa Parmell. 

 

 

 

 

 

 

Utbildningar på VRG Jarlaplan:

Ekonomiprogrammet – NYHET!
inriktning ekonomi

Estetiska programmet
inriktning bild
inriktning dans
inriktning musik
inriktning teater

Samhällsvetenskapsprogrammet
inriktning samhällsvetenskap

 

FN_skola