På VRG Jarlaplan får du stort utrymme för att ägna dig åt konstnärlig utveckling, samtidigt som du får en gedigen förberedelse för vidare akademiska studier. Här kan du studera på det Estetiska programmet med sam-profil eller på Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhälle.

Eleverna från Samhällsvetenskapsprogrammet och eleverna på Estetiska programmet läser alla teoretiska ämnen tillsammans, i blandade grupper, vilket bidrar till ett kreativt och positivt klimat bland elever och lärare. Förutom många tillfällen till redovisning av de estetiska ämnena, i form av konserter, utställningar, uppvisningar och teaterpjäser, sätter VRG varje år upp en musikal, som visas på någon av stadens teatrar. Uttagning till den sker genom audition, dit alla elever i årskurs tre från alla de olika programmen på VRG är välkomna.

Liksom på de andra VRG-skolorna är en del av undervisningen på engelska, av lärare från England, USA, Kanada, Australien. Förutom engelska kan du läsa spanska, franska, tyska och mandarin.

NR0A8623 kopia VRGJ

Skolledning: Biträdande rektorerna Robert Hambre och Mattias Bertilsson, Rektor Lisa Dahlberg och Biträdande rektor Anna Jaeger

Utbildningar på VRG Jarlaplan:

Estetiska programmet
inriktning bild
inriktning dans
inriktning musik
inriktning teater

Samhällsvetenskapsprogrammet
inriktning samhällsvetenskap

 

FN_skola