På VRG Jarlaplan får du stort utrymme att ägna dig åt konstnärlig utveckling, samtidigt som du förbereds för vidare akademiska studier. Här kan du studera på det Estetiska programmet eller på Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhälle.

Eleverna från Samhällsvetenskapliga programmet och eleverna på Estetiska programmet läser alla teoretiska ämnen tillsammans, i blandade grupper, vilket bidrar till ett kreativt och positivt klimat bland elever och lärare. Dessutom ges många tillfällen till redovisningar av de estetiska ämnena, i form av konserter, utställningar, föreställningar och teaterpjäser, sätter VRG varje år upp en musikal, som visas på någon av stadens teatrar. Uttagning till den sker genom audition, dit alla elever i årskurs tre från alla de olika programmen på VRG är välkomna.

Liksom på de andra VRG-skolorna är en del av undervisningen på engelska, av lärare från England, USA, Kanada, Australien. Förutom engelska kan du läsa spanska, franska, tyska och mandarin.

Unknown-3Skolledning: Biträdande rektor Anna Jaeger, Rektor Lisa Dahlberg samt Biträdande rektorer Mattias Bertilsson och Kajsa Parmell. 

 

 

 

 

 

 

Utbildningar på VRG Jarlaplan:

Estetiska programmet
inriktning bild
inriktning dans
inriktning musik
inriktning teater

Samhällsvetenskapsprogrammet
inriktning samhällsvetenskap

 

FN_skola