VRG Odenplan har ett centralt läge intill Odenplan, med elever som kommer från ett femtiotal olika grundskolor. Det innebär att eleverna, med sina skilda bakgrunder och erfarenheter, bidrar till att skolan är en spännande mötesplats. Här kan du studera på Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap, Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi eller Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap. På Naturveteskapsprogrammet kan du läsa särskild variant i bild eller musik.

VRG Odenplan samarbetar med VRG Jarlaplan när det gäller valbara kurser, språkkurser och idrottsaktiviteter och kan därför erbjuda ett stort urval av kurser, men ändå behålla fördelarna av att vara en relativt liten skola.

Skolan erbjuder även en rad teoretiska fördjupningskurser och du har möjlighet att inom ditt individuella val välja kurser som ger meritpoäng till högskolan. På VRG Odenplan får du en högklassig undervisning i de teoretiska ämnena, samtidigt som kan du utveckla din kreativitet i form av tex bild, foto, sång, musik, drama, dans  eller genom att kanske delta i VRG:s årliga musikal.

Liksom på de andra VRG-skolorna är en del av undervisningen på engelska, av lärare från England, USA, Kanada, Australien. Förutom engelska kan du läsa spanska, franska, tyska och mandarin.

 
Unknown-1Skolledning: Biträdande rektor John Di Maria, Rektor Christina Nyström och Biträdande rektor Maria Hävner.