Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor

Kungstensgatan 6
114 25 Stockholm

08-622 21 00

 

Har du frågor, idéer eller synpunkter angående vår hemsida?
Skicka ett mail till lars.lingman@vrg.se

Har du synpunkter eller klagomål på verksamheten i stiftelsens skolor?
Skicka ett brev till stiftelsen eller ett mail till synpunkter@vrg.se.
Skolhuvudmannen behandlar ärendet och återkommer med svar inom en vecka.