Det var en gång…

…en utbildningsminister som hette Per Unckel. Han hade en idé om att höja kvaliteten i den svenska skolan genom att avlägsna det monopol som rådde. Hans regering införde i början av nittiotalet ett system som gjorde det möjligt att starta friskola.

Samtidigt funderade två företagande mammor i Djursholm, Louise Westerberg och Louise Ankarcrona, över hur det kom sig att deras barn tyckte att det var så urtråkigt att gå i skolan. De sade sig att det måste kunna gå att åstadkomma en skola som tar vara på lusten att lära, en skola med en kreativ atmosfär, som får eleverna att utvecklas och trivas i skolan, också de elever som sätter sig längst bak och hoppas att de inte märks.

De bodde i närheten av Djursholms Samskola där det fanns gott om plats, eftersom dess gymnasium hade lagts ned på 1980-talet och skolan nu var ett rent högstadium. Efter att ha undersökt intresset bland elever och föräldrar i Danderyd bestämde de sig för att gå vidare och starta ett gymnasium i Samskolans östra flygel. Man tog upp lån för att finansiera uppstarten och köp av inventarier och anställde en rektor. Men det var inte förrän den 24 mars 1994 som man fick tillstånd att bedriva friskola, samma dag som det första informationsmötet hölls.

De elever som ansökte till VRG det första året och deras föräldrar kan ses som sanna pionjärer. Det är tack vare dem som skolan kunde komma igång. De 104 modiga eleverna fyllde skolan till sista plats och det visade sig snart att VRG blev precis den skola som Louise och Louise drömt om. Och elever och lärare var nöjda. År 1995 deltog VRG i Nordostsektorns gymnasieutvärdering. VRG uppnådde de allra högsta värdena bland både elever och personal. Andra året blev det en liten kö till skolan och året därpå var antalet sökande så stort att intagningspoängen sköt i höjden. Därmed kom inte de elever in som skolan ursprungligen var tänkt för. Man beslöt sig för att se sig om efter lokaler för en ny skola och hittade dem på Norrtullsgatan, invid Odenplan. Där blev antalet sökande rekordartat från början, såväl elever som lärare.  Till de nya tjänsterna sökte första året 580 intresserade lärare, samtidigt som man i tidningarna kunde läsa om hur svårt det var att få tag på gymnasielärare.

VRG Odenplan har fortsatt mycket högt antal sökande och har fått mycket fina utvärderingar och omdömen från Stockholms Stads gymnasieinspektörer. Där, liksom på VRG Djursholm har man medvetet satsat på att kombinera hög akademisk nivå med konstnärligt skapande. Många elever har beklagat sig över att naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen har haft för lite plats för de konstnärliga ämnena. Så tanken väcktes att starta ett gymnasium med estetiskt program. Hösten 2003 startades VRG Jarlaplan, som även erbjuder samhällsvetenskapsprogrammet. Här kan eleverna få samma högkvalitativa undervisning i de teoretiska ämnena som i de andra VRG-skolorna, samtidigt som man har större möjlighet att utveckla sin konstnärliga kreativitet.

Samma år erbjöds stiftelsen av Danderyds kommun att överta huvudmannaskapet för Djursholms samskola, högstadium årskurs 7-9, som därmed bytte namn till Viktor Rydbergs samskola, som stiftelsen driver sedan 2004.