Nationalskalden Viktor Rydberg var en framträdande författare och kulturpersonlighet i slutet av 1800-talet. Han var också Djursholms Samskolas förste inspektör och hans byst står i dungen intill skolgården. Det var här stiftelsens första gymnasium, som fick sitt namn efter nationalskalden,  startade sin verksamhet 1994. Djursholms Samskola heter numera Viktor Rydbergs Samskola och är stiftelsens enda högstadieskola.

Viktor Rydberg har skrivit många vackra texter. De mest allmänt kända är nog dikten ”Tomten” och psalmen ”Gläns över sjö och strand”

Från Viktor Rydbergs kantat vid jubelfest-promotionen i Uppsala den 6 september 1877 är följande strofer hämtade. De finns att läsa på väggen i Viktor Rydbergsskolorna:

Vad rätt du tänkt, vad du i kärlek vill,
vad skönt du drömt, kan ej av tiden härjas,
det är en skörd, som undan honom bärgas,
ty den hör evighetens rike till.
Gå fram, du mänsklighet! var glad, var tröst,
ty du bär evighetens rike i ditt bröst.