Det estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Du som väljer det programmet på VRG kan få samma behörighet som på Ekonomi- eller Samhällsvetenskapsprogrammet. Tvärt emot vad många tycks tro så låser du inte in dina framtida valmöjligheter. Det finns många exempel på elever som gått ut Estetiska programmet på VRG och som nu studerar juridik, ekonomi på Handelshögskolan, psykologprogrammet, teknisk fysik. Naturligtvis har också många valt att fortsätta med en konstnärlig utbildning eller verksamhet.

Det estetiska programmet erbjuds på VRG Jarlaplan och där finns inriktningarna musik, dans, bild samt teater. För dessa inriktningarna görs antagningsprov.

Du söker till det Estetiska programmet på VRG på samma sätt som till andra skolor. Det är studievägledaren i grundskolan som informerar om hur ansökningsprocessen går till.

Du som söker till det Estetiska programmet på VRG Jarlaplan kommer att bli kallad till färdighetsprov. Du kommer att hitta information om det på vår hemsida, när det är aktuellt.