Det Estetiska programmet erbjuds på VRG Jarlaplan, med inriktningarna musik, dans, bild samt teater. Till alla inriktningarna sker antagning på färdighetsprov och betyg.

På VRG Jarlaplan får du en konstnärlig utbildning av högsta kvalitet. Flera lärare är själva aktivt utövande artister inom sitt område och andra viktiga inslag är gästpedagoger som är verksamma artister eller konstnärer.

Det Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta skapande, både individuellt och i samverkan med andra. Du utvecklar förmågan att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel. Under utbildningen ska du därför pröva såväl konstnärliga som vetenskapliga förhållningssätt. Du som väljer Estetiska programmet på VRG kan, samtidigt som du utvecklar ditt konstnärskap, få samma behörighet som Ekonomi- eller Samhällsvetenskapsprogrammet ger. Väljer du att gå det Estetiska programmet låser du inte in dina framtida valmöjligheter.

Det finns många exempel på VRG-elever som har kommit långt som musiker, bildkonstnärer, dansare eller skådespelare och så finns det också många elever som gått ut Estetiska programmet på VRG och som nu studerar juridik, ekonomi på Handelshögskolan, psykologprogrammet eller teknisk fysik för att nämna några exempel.

Du söker till det Estetiska programmet på VRG på samma sätt som till andra skolor. Det är studievägledaren i grundskolan som informerar om hur ansökningsprocessen går till.

Du som söker till det Estetiska programmet på VRG Jarlaplan kommer att bli kallad till färdighetsprov. Du hittar information om det på vår hemsida, när det är aktuellt.