Vill du få stöd för att utveckla ditt personliga bildspråk? Vill du bli utmanad genom kreativa uppgifter?
Under dina tre år på estetprogrammets bild och forminriktning på VRG Jarlaplan får du verktyg för bildskapande, en medvetenhet kring din egen process och möjlighet att utveckla ditt personliga bildspråk. Detta för att du både ska kunna kommunicera genom dina bilder och verbalt uttrycka dig kring andras.

Våra lokaler med alla material finns tillgängliga också utanför lektionstiderna. Du får egen skissbok och en egen portfölj som följer dig under dina tre år.
Vi är intresserade av dina idéer och ditt uttryck!
Vi vill väcka din lust till fortsatt skapande och, om du önskar, öka dina möjligheter att söka vidare till högre studier inom t.ex. konst, design och arkitektur!

 

Planeringen för de tre årens utbildning i bild & form:

Åk 1: Vi arbetar kring temat att “Bygga upp”, vilket innebär att jobba med grunderna inom bild och form. Du får lära dig hur man kan göra bild och skulptur i olika material och tekniker, varvat med teori. Du börjar experimentera i din skissbok.

Åk 2: Vi arbetar kring temat “Kommunicera”. Vi fokuserar på att medvetandegöra hur bilder kommunicerar i t.ex. offentlig konst, visuell kommunikation. Vi arbetar med digitala metoder såväl som tredimensionella.

Åk 3: Vi arbetar kring temat ”Spränga gränser”.Här får du stort utrymme för dina egna idéer genom fördjupningsarbeten och projekt i en konstnärlig process, exempelvis genom kollage eller konceptdesign.

 

Utställningar

Varje år anordnas utställningar med elevarbeten:

År 1 anordnas ´Kulturcafé´ i skolans lokaler.

År 2 arbetar vi i projekt under två veckor, med till exempel performance och har under våren en utställningskväll tillsammans med dansprogrammet.

År 3 väljer du ett examensarbete som visas upp under Slutscensveckorna.

 

Framtiden

Du har med dig en bra grund för vidare studier – många av våra elever fortsätter med högre konststudier.
Men du är inte begränsad till enbart konststudier, eftersom estetiska programmet är ett högskoleförberedande.