Undervisningen i Bild & Form utgår från din målsättning och dina förutsättningar. Vi hjälper dig att hitta ditt eget bildspråk och ger dig möjlighet att utveckla detta genom den konstnärliga processen.

Undervisningen bedrivs i skolans bildsal, målarateljé och skulpturverkstad. Salarna är stora, ljusa och inbjuder till skapande i skolan. Där finns i en härlig, nyrenoverad målarateljé och en skulpturverkstad. Lokalerna finns tillgängliga också utanför lektionstiderna. Du får egen skissbok och en egen portfölj som följer dig dina tre år.

Så här ser planeringen för de tre årens utbildning i bild & form ut:

Åk 1: Vi arbetar kring temat att “bygga upp” , vilket innebär att jobba med grunderna inom bild och form. Du får lära dig hur man kan göra bild och skulptur i olika material och tekniker, varvat med teori. Du börjar experimentera i din skissbok.

Åk 2: Vi arbetar kring temat “kommunicera”. Vi fokuserar på att medvetandegöra det egna skapandet, t.ex. grafisk formgivning, offentlig konst, konceptkonst, tryck, visuell kommunikation.

Åk 3: Vi arbetar kring temat” att spränga gränser”, vilket bland annat innebär att arbeta med blandtekniker. Här får du stort utrymmet för dina egna idéer och kan själva välja vad du vill fördjupa dig inom.

Utställningar

Varje år anordnas utställningar med elevarbeten.

I år 1 anordnas ´Kulturcafé´ i skolans lokaler.

I år 2 arbetar eleverna med utomstående samarbetspartners för att lära om utställningsteknik; Rikstutställningar, Moderna museet och Postmusem är några exempel på samarbetspartners.

I år 3 väljer eleven ett fördjupningsarbete som visas upp under Slutscensveckorna på VRG Jarlaplan.

Framtiden

Du som vill söka dig till vidare konstutbildning efter gymnasieperioden får råd om konstskolor dit du kan söka.