Undervisningen i Bild & Form utgår från din målsättning och dina förutsättningar. Vi hjälper dig att hitta ditt eget bildspråk och ger dig möjlighet att utveckla detta genom den konstnärliga processen.

Undervisningen äger rum på översta våningen i skolan, i stora, ljusa lokaler. Där finns i en härlig, nyrenoverad målarateljé och en skulpturverkstad. Lokalerna finns tillgängliga oockså utanför lektionstiderna. Du får egen skissbok och en egen portfölj som följer dig dina tre år.

Så här ser planeringen för de tre årens utbildning i bild & form ut:

År 1: Vi arbetar vi under temat” att bygga upp”. Du får lära dig hur man kan göra bild och skulptur i olika material och tekniker, varvat med teori. Du börjar experimentera i din skissbok.

År 2 är temat ”Kommunicera” Vi börjar arbeta mer medvetet med vad vi vill få fram, tex grafisk formgivning, offentlig konst, konceptkonst, tryck, visuell kommunikation.

År 3 är temat ”Att spränga gränser”, vilket innebär en fördjupning med b.l.a. blandtekniker. Här får du stort utrymme för dina egna idéer och kan själv välja vad du vill arbeta med.

Utställningar

Varje år anordnas utställningar med elevarbeten. Här nämns några: År 1 anordnas Kulturcafé i skolans lokaler År 2 arbetar vi med en utomstående samarbetspartner för att lära oss om utställningsteknik, exempelvis Rikstutställningar eller Postmuseum År 3 har väljer du ett slutarbete, som visas upp i VRG Jarlaplans Slutscen.

Framtiden

Du som vill söka dig till vidare konstutbildning efter gymnasiet får råd om konstskolor dit du kan söka.