Älskar du att dansa? Vill du utveckla dig och din dans genom kreativt skapande? Då är dansutbildningen på VRG Jarlplan något för dig.

Under dina tre år på estetiska programmets dansinriktning får du regelbunden träning i jazz, modern dans och balett. Du får verktyg för att skapa, uttrycka och koreografera genom att arbeta med improvisation och komposition. Dansundervisningen äger rum i vår danssal och i Balettakademiens lokaler, som ligger vägg i vägg med VRG Jarlaplan. Varje år sätter vi upp dansföreställningar på olika scener runt om i Stockholm och på skolan. Genom gästlärare, studiebesök och genom att se professionella dansföreställningar  får du även flera gånger per år möta dansstilar från hela världen.

Under första året arbetar vi utifrån temat “Verktyg”. Vi har kontinuerlig dansträning där vi fokuserar på implementering och teknik. Vi arbetar med de olika koreografiska verktygen tid, rum, kraft och relation. Redan under höstterminen får du uppträda inför publik. Även under våren arbetar vi fram en vårshow tillsammans med dansprogrammets elever i årkurs två.
Andra året arbetar vi utifrån temat “Spränga gränser”. Detta år börjar vi fördjupa oss inom de tre träningsformerna jazz, modernt och balett. Vi spränger våra gränser genom att utmana oss och experimentera med nya sätt att skapa och framträda. Under höstterminen har vi projektarbete där vi arbetar fram en dansföreställning som vi sätter upp i ett större sammanhang inför en större publik.

Tredje året arbetar vi utifrån temat “Fördjupning”. Vi fördjupar oss i dansträning, koreografiska kunskaper och låter vetenskap och konst gå hand i hand. Under vårterminen har vi två hela veckor där vi får fokusera och göra en sista fördjupning i att skapa en dansföreställning tillsammans med vår dansklass. Du kommer lämna VRG Jarlaplan med en oförglömlig dansföreställning.