De lärare som undervisar i musik och sång på VRG är också etablerade musiker som, när de inte undervisar, är verksamma i TV-program, i musikal- och operett-uppsättningar och konserter. På så vis får eleverna en naturlig kontakt med yrkeslivet som musiker/sångare.

Samtidigt som du på VRG får en mycket bra musikutbildning skaffar du dig en god grund för fortsatta akademiska studier, vilket breddar dina framtida valmöjligheter.

Du som läser inriktningen musik på VRG Jarlaplan får enskild undervisning på ditt huvudinstrument varje vecka under alla tre åren. Under det första året får du också enskild undervisning på bruksinstrumenten piano och gitarr. I årskurs 2 väljer du antingen piano eller gitarr.

Under alla tre åren spelar/sjunger du i ensemble och får undervisning i små grupper i gehörs- och musiklära, vilket ger en naturlig koppling i undervisningen till både teori och praktik.

För att möta publiken utanför skolan anordnas konserter i lokaler på stan. Inför tredje året kan du delta i audition till VRG:s årliga musikal, som är en frivillig kurs i årskurs 3. Den spelas alltid på en känd teater.

Varje år tar vi in ca tjugo elever på inriktningen musik, tio på instrument och tio på sång. Instrumenten är piano, gitarr, bas och trummor.

Musiklokalerna är välutrustade och det finns gott om övningsrum för eleverna.