Teaterprogrammet på VRG Jarlaplan erbjuder en gedigen introduktion till skådespeleriets och teaterns värld, samtidigt som du får en mycket god grund för fortsatta akademiska studier.

Första året fokuserar vi på arbete i grupp, improvisationsteater samt introducerar dramatisk text

Hela höstterminen och en del av vårterminen i årskurs två ägnas åt en stor klassisk produktion. Vårterminens andra del ägnas åt manus och regi.

Hösten det tredje året är indelat i ett monologblock och ett Shakespeare-block. På våren gör vi en slutproduktion, där eleverna självständigt driver arbetet och kan välja funktion inom teaterns olika yrkeskategorier, från skådespeleri och regi till ljus, scenografi och ljudteknik.

VRG Jarlplan tar varje år in 16 elever på teaterinriktningen, som har tre huvudlärare. På VRG Jarlaplan finns en black box (flexibel teaterscen med ljus- och ljudutrustning för 50-60 personer) och en rörelsesal.

Gästpedagoger, som själva är aktiva skådespelare är ett viktigt inslag i teaterundervisningen på VRG Jarlaplan.