Teaterprogrammet på VRG Jarlaplan erbjuder en gedigen introduktion till skådespeleriets och teaterns värld, samtidigt som du får en mycket god grund för fortsatta akademiska studier.

Första året fokuserar vi på arbete i grupp, improvisationsteater samt introducerar dramatisk text.

Under höstterminen åk 2 arbetar vi med en stor teaterproduktion och perioden avslutas med föreställningar som spelas upp för publik. Vårterminen ägnas åt att skriva dramatik samt att arbeta med regi i relation till dramatisk text.

Höstterminen i årskurs tre är uppdelad i två block. Det ena består av att arbeta med Shakespearetexter och det andra av att arbeta med monologer. Under vårterminen arbetar eleverna mot avslutande slutproduktioner, där du självständigt driver arbetet och kan välja funktion inom teaterns olika yrkeskategorier, allt ifrån skådespeleri, kostym, mask, regi, ljus- och ljudteknik till scenografi.

VRG Jarlplan tar varje år in 17 elever på teaterinriktningen. På VRG Jarlaplan finns två black box (flexibel teaterscen med ljus- och ljudutrustning för 50-60 personer) och en rörelsesal.

Gästpedagoger som själva är aktiva skådespelare är ett viktigt inslag i teaterundervisningen på VRG Jarlaplan.