Naturvetenskapsprogrammet på Viktor Rydberg gymnasium ger dig maximal behörighet för vidare studier i Sverige och utomlands. Du blir också mycket väl förberedd, eftersom du redan i gymnasiet lär dig ett arbetssätt som du har nytta av i högre studier.

Naturvetenskapsprogrammet på VRG ligger högst i Sveriges kommuners och landstings ranking av svenska gymnasieskolor, utifrån avgångsbetyg. En viktig faktor bakom detta är VRG:s lärare, som alla är välutbildade och skickliga pedagoger, flera av dem med forskarbakgrund. VRG har egna, välutrustade laborationssalar och skolans elever har tillgång till egen dator. De används för laborationer på Internet och som mycket avancerade grafräknare.

I årskurs ett och två tränas eleverna för att utveckla ett vetenskapligt arbetssätt inför årskurs tre, då de genomför sitt gymnasiearbete på 100 poäng.Naturvetenskapsprogrammet på VRG har en internationell prägel och skolan har många kontakter med utländska organisationer. Likaså har VRG kontakter med universitet och högskola och inbjuder föredragshållare utifrån. Undervisningen är på svenska eller engelska, beroende på vilken lärare som leder kursen. De lärare som undervisar på engelska har engelska som modersmål.

Bland kurserna under det individuella valet har du som går på Naturvetenskapsprogrammet möjlighet att välja bland många kurser på Ekonomi- eller Samhällsvetenskapsprogrammet, eller utveckla din konstnärlighet, genom att välja kurser i exempelvis bild, musik eller digital produktion. Du kan också välja att ägna dig åt idrott.

På VRG:s NA-program erbjuds Matematik 1-5 och Ma-specialisering.