Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap & samhälle

Det nationella programmet, inriktning naturvetenskap eller naturvetenskap och samhälle, där du, förutom de obligatoriska kurser som hör till programmet, också har 400 respektive 500 poäng att själv välja kurser för. Exempel på kurser som kan väljas som programfördjupning (200p) eller individuellt val (200p) framgår av programstrukturen. Observera att kursutbudet kan ändras.