Samhällsvetenskapsprogrammet ger en bred utbildning inom samhällsvetenskap, humaniora och ledarskap.

Vi arbetar praktiskt och med hjälp av informationsteknik och inbjuder föredragshållare utifrån. En del av inlärningen sker genom rollspel, upplevelsebaserad inlärning, ett roligt sätt att se till att utveckla sina kunskaper i olika samhällsfrågor.

Undervisningen är på svenska eller engelska, beroende på vilken lärare som leder kursen. De lärare som undervisar på engelska har engelska som modersmål. Du väljer själv vad du ska läsa i 500 p av programmets totalt 2500 p. Du väljer 300 p inom programfördjupning vilket stärker ditt programs profil och kan sedan välja ytterligare 200 p inom individuellt val där vi bland annat erbjuder ett brett urval av estetiska och kreativa kurser.

Inriktning samhälle erbjuds på VRG Jarlaplan. Här har du också goda möjligheter att utveckla din konstnärlighet.

Inriktning beteendevetenskap erbjuds på VRG Odenplan.

Spetsutbildningen i engelska är en inriktning på Samhällsvetenskapsprogrammet som erbjuds på VRG Djursholm. Utbildningen, som VRG ger med särskilt tillstånd från regeringen, erbjuds i samarbete med Stockholms universitet. Under dina tre år i gymnasiet lär du dig tala, skriva och hantera avancerad engelska. I årskurs ett och två deltar klassen i öppna föreläsningar på universitet och i åk 3 läses en universitetskurs på 30 poäng. Det som framför allt skiljer sig mot det vanliga S-programmet är programfördjupningen på totalt 750 poäng. Den består bl.a. av kurserna Engelska 7, Ledarskap och organisation 100p, Kommunikation (retorik) 100p samt spetskursen Tematisk specialisering 100p. Temat i den är avancerade texter, framför allt journalistiska med fokus på News Criticism samt översättningsövningar med texter från skilda genrer.