Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhälle kan du läsa på VRG Jarlaplan, som är en FN-certifierad skola. Hos oss får du kunskaper om människors livsvillkor, samhällsstrukturer och internationell politik. Du kommer att få verktyg för att bli en aktiv aktör i en globaliserad värld. På VRG Jarlaplan har du stor möjlighet att genom dina individuella val välja flera kurser i estetiska ämnen, eller välja mer teoretiska kurser för fördjupning. Vi vill ta fasta på din nyfikenhet och arbetar med upplevelsebaserade metoder i undervisningen; exempelvis rollspel och case. Undervisningen kopplas till de frågor som vi berörs av i vår omvärld. Vi vill ta skolan ut i världen och världen in i skolan.