Alla program på VRG är högskoleförberedande

Vetenskap och konst går hand i hand, det är en gammal sanning som i högsta grad hålls levande på Viktor Rydbergs skolor. Här kan du till exempel läsa de högsta kurserna i matematik när du går på det Estetiska programmet och du kan ägna dig åt bild eller musik på Naturvetenskapsprogrammets naturvetenskapsinriktning:

På VRG finns följande program och inriktninga

Naturvetenskapsprogrammet

   Naturvetenskap    VRG Djursholm och VRG Odenplan
   Naturvetenskap och samhälle    VRG Odenplan
   Naturvetenskap/bild    VRG Odenplan
   Naturvetenskap/musik    VRG Odenplan

Samhällsvetenskapsprogrammet

   Beteendevetenskap            VRG Odenplan
   Samhällsvetenskap            VRG Jarlaplan
   Spetsutbildning engelska            VRG Djursholm

Ekonomiprogrammet

   Ekonomi                                       VRG Djursholm och VRG Odenplan

Estetiska programmet

   Bild                        VRG Jarlaplan
   Dans                        VRG Jarlaplan
   Estetik och media                        VRG Djursholm
   Musik                        VRG Jarlaplan
   Teater                        VRG Jarlaplan