Alla program på VRG är högskoleförberedande

Vetenskap och konst går hand i hand, det är en gammal sanning som i högsta grad hålls levande på Viktor Rydbergs skolor. Här kan du till exempel läsa de högsta kurserna i matematik när du går på det Estetiska programmet och du kan ägna dig åt bild eller musik på Naturvetenskapsprogrammets naturvetenskapsinriktning:

På VRG finns följande program och inriktningar:

Naturvetenskapsprogrammet

   Naturvetenskap     VRG Odenplan och VRG Djursholm
   Naturvetenskap och samhälle     VRG Odenplan och VRG Djursholm
   Naturvetenskap/bild     VRG Odenplan och VRG Djursholm
   Naturvetenskap/musik     VRG Odenplan och VRG Djursholm

Samhällsvetenskapsprogrammet

   Beteendevetenskap              VRG Odenplan
   Samhällsvetenskap              VRG Jarlaplan
   Spetsutbildning engelska              VRG Djursholm

Ekonomiprogrammet

   Ekonomi                                 VRG Odenplan och VRG Djursholm
   Ekonomi / bild                                 VRG Djursholm
   Ekonomi / musik                                 VRG Djursholm

Estetiska programmet

   Bild och form                                        VRG Jarlaplan
   Dans                                        VRG Jarlaplan
   Musik                                        VRG Jarlaplan
   Teater                                        VRG Jarlaplan