Vetenskap och konst går hand i hand
Att vetenskap och konst går hand i hand är en gammal sanning som lever i högsta grad på Viktor Rydbergs skolor. Vi är övertygade om att konstnärliga uttrycksformer, förutom att de är värdefulla i sig, även utvecklar kreativitet och uppfinningsrikedom i de teoretiska ämnena. Därför satsar vi på att erbjuda en högkvalitativ undervisning i de estetiska ämnena och blandar också in estetiska uttryckssätt i den teoretiska undervisningen.

På Viktor Rydbergs skolor möter eleverna en varierad och omväxlande pedagogik. Det beror på att våra engagerade lärare har stor frihet att utveckla sina arbetssätt. Rollspel och annan upplevelsebaserad inlärning är en del av undervisningen och IKT ger helt nya möjligheter att individualisera och utveckla pedagogiken, ett område där stiftelsens skolor ligger långt framme.

På VRS är det av största vikt att eleverna känner att lärandet är relaterat till deras framtid. Undervisningen syftar till att eleverna ska utveckla kunskaper som är resurser för framtiden.  Digital kompetens, medvetenhet kring kulturella uttrycksformer, kommunikation och ledarskap, ett entreprenöriellt förhållningssätt, språkens betydelse för människans utveckling, och en bred kompetens i matematik och teknik är helt integrerat i undervisningen.

Den lilla skolan i den stora
För att kunna erbjuda eleverna en individuellt anpassad undervisning arbetar vi på Samskolan i arbetslag. Arbetslagen blandar årskurserna, så de utgör enheter som kan liknas vid en mindre skola. Det gör att den enskilde eleven och hennes eller hans individuella förmågor och behov blir mer synliga för lärarna.